Weed is een plant en planten zijn gezond… toch?

Het Drugbeleid van de stad Oostende ontvangt via diverse kanalen signalen over cannabis. Men geeft aan dat er heel wat misverstanden bestaan over het middel. Zo zou het gebruik van cannabis volgens een aantal mensen geen kwaad kunnen, het zou een natuurlijk middel zijn met weinig tot geen schadelijke effecten dat niet verslavend kan werken.

Cannabis is echter niet zo onschuldig als vaak wordt aangenomen. Onder invloed van cannabis wordt het moeilijker om zich te concentreren, logisch na te denken of iets te onthouden. Het uitvoeren van (ingewikkelde) taken zoals het besturen van een wagen, werken of studeren wordt een pak moeilijker. Ook treedt er een daling van de bloeddruk en een versnelling van de hartslag op, wat vooral bij mensen met hartproblemen gevaarlijk kan zijn. Cannabis versterkt bovendien de stemming waarin men zich op het moment van het gebruik bevindt. Wie zich niet goed voelt, kan zich na het gebruik van cannabis nog slechter gaan voelen. Ook een te hoge dosis THC, één van de werkzame stoffen in cannabis, kan negatieve gevolgen uitlokken: angstgevoelens, paniekaanvallen, verwarring, rusteloosheid, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen, etc.

Ook op lange termijn zijn de risico’s niet te onderschatten. De rook van cannabis bevat een grote hoeveelheid teer, waardoor het roken van cannabis schadelijk is voor de longen. Doordat cannabis vaak gebruikt wordt in combinatie met tabak, loopt men ook het risico verslaafd te worden aan nicotine. Daarnaast zijn er meer en meer indicaties dat het gebruik van cannabis, vooral bij jongeren, blijvende gevolgen kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Bij mensen die psychisch reeds kwetsbaar zijn of een aanleg hebben voor psychotische stoornissen, kan het gebruik van cannabis problemen uitlokken of verergeren. Ook geestelijke afhankelijkheid behoort tot de risico’s. Vooral jongeren, mensen die vaak cannabis gebruiken, mensen die op jonge leeftijd begonnen zijn met cannabisgebruik of mensen met psychische en/of sociale problemen zijn hiervoor kwetsbaar. Alles in het leven begint dan meer en meer rond cannabis te draaien en het wordt moeilijk om met het gebruik te stoppen.