Energieloket

Vragen over uw energiefacturen of -contract?

De energiebemiddelaar neemt contact op met jouw leverancier en bemiddelt een haalbaar afbetalingsplan. Je krijgt ook alle informatie over de energiemarkt, je kan er terecht voor fouten in de energiefactuur, prijsvergelijking tussen de verschillende leveranciers, informatie over de soorten contracten, sociaal tarief, gratis elektriciteit en water, gemiddeld energie verbruik, wat te doen bij verhuis,...

Extra taken van het energieloket

Via huisbezoeken willen we de mensen in de energiearmoede gaan opzoeken

  • De netwerkbeheerder en het OCMW staan in voor de zogenaamde 'Lokale Adviescommissie' waarin beslist wordt over afbetalingsplannen en uiteindelijk afsluiting.
    Iedere klant wordt uitgenodigd en kan zijn dossier verdedigen. Voortaan worden al deze klanten voor de LAC-vergadering gecontacteerd om een afbetalingsplan op te stellen en zo een afsluiting te vermijden!
  • Alle mensen die recht hebben op de minimale levering van gas opzoeken om dit dossier voor hen in orde te brengen.
  • Alle mensen opzoeken die in het verleden afgesloten werden van energie, maar nog steeds niet aangesloten zijn.

Samenwerken met en doorverwijzen naar het Autonome Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende EOS.

Preventieve acties

  • groepsaankopen elektriciteit en gas ondersteunen
  • promotie kraantjeswater
  • ...

Meldpunt Energie:

Voortaan kan iedereen (familielid/buur/hulpverlener) een melding maken van een situatie van 'energiearmoede'. Een maatschappelijk werker gaat dan langs op huisbezoek en onderzoekt het probleem. Meestal hebben de energieproblemen te maken met financiële problemen.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Elke oostendenaar kan terecht in het nieuwe Energieloket van het SHO op
maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9 tot 11.30 uur of na afspraak.
Je kan het loket vinden in de centrale hall van het Sociaal Huis.

T 059 59 13 13
E energieloket@sho.be