Onthaal Welzijn

Onthaal Welzijn: de dienst waar elke burger terecht kan voor vraagverduidelijking, info, advies en oriëntatie.

Het Onthaal Welzijn is een nieuw samenwerkingsinitiatief tussen het CAW Noord- West - Vlaanderen en het Sociaal Huis van Oostende.  Deze samenwerking kadert binnen het concept die garant staat voor de wegwijsfunctie via het Eénloket Sociaal Huis Oostende.

Het nieuwe team is samengesteld uit CAW- en OCMW –medewerkers.

Dit betekent dus dat alle vragen voor verduidelijking, info, advies of oriëntering, aanmeldingen voor begeleiding of vragen i.v.m. dakloosheid op volgend adres of telefoonnummer dienen te gebeuren:

 

Onthaal Welzijn

Hospitaalstraat 35

8400 Oostende

T 059 / 59 21 21

E info@onthaalwelzijn.be of onthaal@cawnoordwestvlaanderen.be

Etnisch culturele minderheden die vragen hebben rond gezinsvorming of gezinshereniging, asielprocedures, regularisaties, e.d. worden geholpen op maandag - , woensdag - en donderdagnamiddag om 13u . Er kunnen maximaal acht mensen geholpen worden per namiddag.

 

Onthaal Welzijn is ook toegankelijk voor dove en slechthorende mensen. Deze personen dienen wel een afspraak te maken via mail of fax.

Een doorverwijzing naar het Onthaal Welzijn hoeft niet te betekenen dat er een begeleiding zal worden opgestart: er wordt steeds gekeken naar de minst ingrijpende en gepaste oplossing.

Is een begeleiding of opname toch nodig, zal met de cliënt worden gekeken naar de meest geschikte vorm, afhankelijk van de beschikbare plaatsen binnen de eigen organisatie of erbuiten.

 

Het Onthaal Welzijn is gratis.