Subsidie ondersteuning zelfstandigen kinderopvang

De Stad streeft naar meer kinderopvang in de stad. De nood aan kinderopvang tussen 0 en 3 jaar is nog hoger dan het aanbod. En daarom neemt het Stadsbestuur een aantal maatregelen die het opstarten van nieuwe opvanginitiatieven stimuleren en het voortbestaan van bestaande initiatieven ondersteunen, onder meer door het toekennen van een subsidie die meer dan de moeite waard is. Denk je erover na om een opvanginitiatief op te starten? Wil je de kwaliteit van jouw opvang verbeteren? Neem dan een kijkje in het subsidiereglement.


Richtlijnen voor de aanvraag van een subsidie

STAP 1

Lees grondig het subsidiereglement ter ondersteuning van startende, bestaande en uitbreidende opvanginitiatieven voor kinderen.

STAP 2

Kies het juiste aanvraagformulier  en druk af. De volgende formulieren zijn beschikbaar:

  • Formulier A1: werkingssubsidie voor gezinsopvang
  • Formulier A2: investeringssubsidie voor gezinsopvang
  • Formulier A3: subsidie inkomensgerelateerde gezinsopvang
  • Formulier A4: locatiesubsidie voor gezinsopvang
  • Formulier B1: werkingssubsidie voor groepsopvang
  • Formulier B2: investeringssubsidie voor groepsopvang
  • Formulier B3: subsidie inkomensgerelateerde groepsopvang
  • Formulier B4: locatiesubsidie voor groepsopvang
  • Formulier B5: personeelssubsidie voor groepsopvang

STAP 3

Vul het formulier in en onderteken.

Voeg de gevraagde bijlagen toe.

Neem een kopie van alle documenten voor uzelf.

STAP 4

Dien het originele papieren dossier in.

Ofwel aangetekend versturen naar

College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis
Dienst Coördinatie Kinderopvang
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Ofwel afgeven aan het Thuisloket (gelijkvloers in het Stadhuis) tegen ontvangstbewijs.