Vergunde gezinsopvang (onthaalouders): algemeen

Wat?

In de gezinsopvang wordt het kind opgevangen door een onthaalouder in de eigen woning waarbij maximaal 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Samenwerkende onthaalouders kunnen maximaal 18 kinderen gelijktijdig opvangen.

Onthaalouders kunnen ervoor kiezen:

om aan te sluiten bij een dienst voor onthaalouders. Deze diensten bieden ondersteuning aan de onthaalouders, organiseren vorming, regelen allerlei administratieve taken gelinkt aan de kinderopvang, zijn de verantwoordelijke van het kwaliteitsbeleid, enz. Ouders hebben zowel contact met de onthaalouder (opvang, dagelijkse contacten) als met de dienst (plaats zoeken, administratie, overleg...).

of

om te werken op zelfstandige basis.

De gezinsopvang is vergund door Kind en Gezin en levert een fiscaal attest af.

Voor wie?

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar, maar ook voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar is er een beperkt aanbod.