Gratis vuilniszakken

Wat?

Je kan in aanmerking komen voor het gratis bekomen van twee rollen huisvuilzakken, zowel in groot als in klein formaat en dit één maal per jaar.

Voor wie?

Je lijdt aan chronische incontinentie of beschikt over een STOMA en bent gedomicilieerd in Oostende. Indien je verblijft in een ziekenhuis, een rusthuis of een verzorgingsinstelling kom je niet in aanmerking.

Volgende documenten leg je jaarlijks voor:

  • Een attest van de geneesheer waaruit blijkt dat je lijdt aan chronische incontinentie of beschikt over een STOMA
  • Jouw identiteitskaart

Waar?

Je kan je rollen afhalen bij het Thuisloket op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis. Je hoeft niet noodzakelijk zelf te komen, iemand die jou bijstand verleent en de nodige bewijsstukken voorlegt (attest en identiteitskaart) kan de rollen in jouw naam afhalen.

 

Wat

U kunt gratis huisvuilzakken krijgen om medische en/of financiële redenen.