Opbouwwerk thuis- en dakloosheid

Wat doen wij?

We richten ons naar dak- en thuislozen in Oostende. We werken mee aan het zoeken naar een stabiele woonsituatie.

We organiseren volgende projecten:

 • Winteropvang voor dak- en thuislozen
  We voorzien Bed-Bad-Brood & Begeleiding voor daklozen van 16 november tot 31 maart i.s.m. verschillende partners en vrijwilligers. Dit initiatief wordt gesteund door de Provincie West-Vlaanderen.
 • Ambulante werking daklozen
  Samen met andere hulpverleners zoeken we naar oplossingen bij dakloosheid.  We werken ook outreachend en zoeken mensen op straat op.
 • Bemiddeling bij uithuiszetting
  Het OCMW krijgt een lijst van personen die dreigen uit huis gezet te worden.  We bemiddelen met deze cliënten, de huisbaas, de vrederechter. 
 • Housing First
 • In de loop van 2017 opent het Sociaal Huis een doorstroomwoning, in samenspraak met de vzw daklozenwerking.

Wie kan bij ons terecht?

 • Iedereen die op het grondgebied Oostende verblijft.
 • Hulpverleners die te maken hebben met een dakloze cliënt

Hoe kan u bij ons terecht?

Edith Cavellstraat 15
8400 Oostende

T 059 59 12 22 of 0491 61 50 05
E sofie.provoost@sho.be

T 059 59 12 17 of 0491 61 50 07
E ludo.vangheluwe@sho.be

T 059 59 12 83 of 0492 34 82 66
E sophie.casteleyn@sho.be

T 059 59 12 39 of 0491 92 76 73
E wesley.vandamme@sho.be