Huis van het Nederlands

  •  Is sinds oktober deel van het Agentschap Integratie en Inburgering
  •  Organiseert zelf geen lessen, heeft wel een overzicht van het NT2 aanbod
  •  Voor mensen die niet langer voltijds leerplichtig zijn
  •  Intake, screening en doorverwijzen naar de cursussen NT2
  •  Peilen naar scholingsgraad, leerbehoeften, woonplaats, praktische mogelijkheden…
  •  Individueel en bindend advies op maat
  •  Voor meer informatie:

      Agata Koniuch en Julie Steinkalik – T 059/55.62.59 – GSM: 0478/804 392 & 0483/03 86 26

      agata.koniuch@integratie-inburgering.be; julie.steinkalik@integratie-inburgering.be
 
      Nieuw adres: Wellingtonstraat 52, Oostende