Bibliotheek Filiaal Vuurtoren

Voorhavenlaan 3

8400 Oostende

059/32.40.71

Openingstijden

  • maandag 17.00 - 19.30 uur
  • woensdag 15.00 - 18.00 uur
  • zaterdag 10.00 - 12.30 uur

Sluitingsperiodes

  • maandag 2 april 2018 (Paasmaandag)
  • maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)
  • maandag 2 juli t.e.m. zaterdag 14 juli 2018
  • woensdag 15 augustus 2018 (O.L.V.-Tenhemelopneming)
  • woensdag 26 december 2018 (Tweede Kerstdag)