Wijkscans

Wijkwerking is ‘in’. Iedereen heeft het over de vermaatschappelijking van het gereguleerde aanbod in verschillende welzijns- en zorgsectoren. De wijk is de eerste plaats om dit waar te maken. Buurtgerichte zorg vormt hierbij een sleutelbegrip.

 

In vele Vlaamse steden krijgt wijkwerking een nieuw gezicht en een vaste plaats. Ook in de welzijns- en zorgsector heeft men deze methodiek (her)uitgevonden. Zo ook in Oostende. Het lokale bestuur is reeds een paar jaar aan het nadenken over een meer wijkgerichte vertaling van het beleid en de werking in functie van sociale inclusie, leefbaarheid, duurzaamheid enzovoort.

In 2017 wordt dit nu helemaal opengetrokken. Binnen de wijken Oud Centrum en Westerkwartier is er een brede stuurgroep aan de slag om vorm te geven aan wijkwerking. Beide wijken zijn ‘aandachtswijken’ op sociaal vlak (vergrijzing, diversiteit, kansarmoede…).

 

In beide wijken werd hard gewerkt aan een goede wijkanalyse (wijkscan). Dit brengt de problematiek beter in kaart. Allerlei materiaal komt aan bod, waaronder de resultaten van de enquête ‘Kom uit je schelp’, maar er wordt ook gewerkt aan een bijkomende bewonersbevraging en ronde tafelgesprekken met actoren en mensen uit de doelgroepen.

De dienst Samenleven van de Stad en het SHO willen hier sterk op inzetten.

 

Hieronder vind je de voor beide wijken de analyse terug. De resultaten zijn verrassend; het zijn eyecatchers en eigenlijk ook eyeopeners...