OCMW-huurwaarborg

Een nieuwe woning gevonden binnen je gezinsbudget? Je inkomsten en financiële reserves zijn onvoldoende om de huurwaarborg te betalen aan de verhuurder?

Wist je dat je je kan richten tot het SHO om de aanvraag voor een huurwaarborg op te starten?

De huurwetgeving voorziet in het recht voor een verhuurder om een huurwaarborg te vragen aan de huurder. De  huurwaarborg beschermt de eigenaar wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (schade aan de woning, niet betalen van de huishuur…).

 • het SHO onderzoekt je vraag en beslist of je in aanmerking komt om een huurwaarborg te krijgen
 • De woning die je wil huren, mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.
 • Het OCMW stort geen geld op een geblokkeerde rekening, maar garandeert wel een bedrag op papier. Dit is een ‘papieren huurwaarborg’.
 • je betaalt maandelijks een stukje van de huurwaarborg terug aan het SHO, om welk bedrag het gaat is afhankelijk van je persoonlijke situatie  
 • U kan de afbetaalde borg na het eindigen van het huurcontract op twee manieren opvragen:
  • Met schriftelijk akkoord van de huurder.
  • Na een vonnis van de vrederechter.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist over je aanvraag.

De OCMW-waarborg is een brief voor de verhuurder. Daarin stelt het OCMW zich garant voor de waarborg.

Als u een actief dossier hebt bij het SHO dan mag je je vraag rechtstreeks stellen aan je behandelend maatschappelijk werker, je  kan hiervoor een afspraak maken met je maatschappelijk werker.

Bent je niet gekend bij ons, dan kun je voor het aanvragen van de huurwaarborg terecht in het Onthaal Sociale dienstverlening (OSD).

Wij hebben volgende documenten/ bewijsstukken nodig:

 • Je identiteitsbewijs (ID,…)
 • Het adres van de nieuwe woning, de huurprijs en het bedrag van de gevraagde waarborg. Dit staat vermeld op het huurcontract of op een prijsofferte.
 • Een overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden via loonfiches, bankuittreksels,… ( loon, mutualiteitsuitkering, werkloosheidsvergoeding, onderhoudsgeld,…)
 • Een overzicht van je uitgaven van de laatste 3 maanden via je bankuittreksels (huur of verblijfskosten, WGE, te betalen onderhoudsuitkeringen, medische kosten, schoolkosten, opvangkosten, andere,…