Koninklijke Gaanderijen

Adres: Zeedijk

De Franse architect Charles Girault (1851 - 1932) ontwierp de Koninklijke Gaanderijen (1902 - 1906 )in opdracht van koning Leopold II. Ze verbonden het Koninklijke Chalet met de toegang van de Wellingtonrenbaan en werden in 1906 voltooid. De gaanderijen zijn 381,8 meter lang en bestaan uit een 343 m rechtlijnige tweebeukige constructie met 77 overspanningen die gedeeltelijk door een glazen wand zijn gescheiden. Zo konden de wandelaars één van beide wandelgangen kiezen naargelang van de windrichting. Aan de uiteinden flankeren twee paviljoenen de dubbele overdekte gaanderij.

Bron: Jean-Marie THEUNINCK & Claudia VERMAUT. Oostende, stad in zicht. Beelden en verhalen uit een stad aan zee. Oostende (Stadsbestuur), 2001.

Beschermd monument: K.B. 22 september 1981

 

Uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed

 

* Zeedijk z.nr. De Nieuwe Koninklijke Gaanderij, betonnen wandelgalerij met rondbogen en gesloten achterwand naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) en Hennicq van 1955. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.

Na beschadiging tijdens de Tweede Wereldoorlog, o.m. ten gevolge van de uitbouw van de Atlantikwall, wordt de Zeedijk hersteld en/of opnieuw bebouwd. O.m. deze nieuwe gaanderij, een overdekte zeedijkpromenade, enerzijds als steunelement voor de op de duin gelegen nieuwe Koninklijke Villa van 1955 - vervangt de vroegere bakstenen muur ter versterking van de duinvoet -; anderzijds als esthetische aansluiting bij de bestaande zeedijkarchitectuur, resp. de *"Venetiaanse gaanderijen" links en de *"Koninklijke gaanderijen" rechts, ter hoogte van *"de Drie Gapers". Aan de Koninginnelaan blijft een deel van de oorspronkelijke bakstenen duinvoet bewaard; hij sluit hier aan bij de eveneens nog oorspronkelijke muur met zijtoegang tot het Koningspark.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002179, W/01766 en W/01773.
Lombaerde P., Leopold II. Koning-bouwheer, Gent, 1995.