02. W.O.I: De Vindictive

De bevoorrading van de Engelse troepen aan de Vlaamse kust door de geallieerden verliep bijzonder moeilijk aangezien de overzetboten voortdurend door duikboten en de zware kustbatterijen van de Duitsers beschoten werden. In de nacht van 22 op 23 april werd een eerste poging ondernomen om de haven van Oostende te blokkeren zodat de Duitse troepen verplicht zouden zijn een andere uitvalsbasis te kiezen en de geallieerden landinwaarts bevoorraad zouden kunnen worden. De aanval op Oostende mislukte echter. De Duitsers hadden de seinpunten, zoals de boei van de Stroombank, weggenomen zodat de Engelsen geen oriëntatiepunten meer hadden. Een aantal torpedoboten in combinatie met de Duitse batterijen zorgden ervoor dat de oude Engelse kruisers Sirius en Brilliant, de bedoelde blokschepen, beiden buiten de havengeul strandden. Diezelfde nacht was de versperring van de haven van Zeebrugge wel een succes!  

Op 10 mei 1918 ondernamen de Engelse troepen voor de tweede keer een poging om de havengeul van Oostende te blokkeren, dit keer met de oude H.M.S. Vindictive (te water gelaten in 1897) voorop. Niettegenstaande de waakzaamheid en voorbereidingen van de Duitsers (de zeedijk werd versperd, de dijk werd uitgedolven om plaats te maken voor mijnenwerpers, het staketsel werd gedeeltelijk opgeblazen, etc) was de verrassing deze keer compleet! Gesluierd door de mist en begeleid door Engelse motorboten en vliegtuigen, vaarde de Vindictive de havengeul binnen. Het schip werd meteen zwaar beschoten, maar de Engelsen slaagden er toch nog in om de Vindictive bijna dwars over de havengeul te sturen. Het zware schip zonk gedeeltelijk en de versperring was geslaagd.  

De Vindictivelaan in Oostende, die tot mei 1919 de Keizerskaai heette, herinnert ons vandaag nog aan deze gebeurtenis.

Klik hier voor de volgende pagina