Hoofdbibliotheek

Bibliotheek Kris Lambert
Wellingtonstraat 17
8400 Oostende
T 059 29 51 51
 

Openingstijden:

 

maandag 11.00-19.00 uur  
dinsdag 10.00-19.00 uur  
woensdag 10.00-18.00 uur  
donderdag 10.00-18.00 uur  
vrijdag 10.00-17.00 uur  
zaterdag 10.00-16.00 uur  

 

Sluitingsperiodes:

 • maandag 2 januari 2017 (Tweede nieuwjaarsdag)
 • maandag 17 april 2017 (Paasmaandag)
 • maandag 1 mei 2017 (Feest van de arbeid)
 • donderdag 25 mei 2017 (O.H.-Hemelvaart)
 • maandag 5 juni 2017 (Pinkstermaandag)
 • dinsdag 11 juli 2017 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • vrijdag 21 juli 2017 (Nationale feestdag)
 • dinsdag 15 augustus 2017 (O.L.V.-Tenhemelopneming)
 • woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
 • donderdag 2 november 2017 (Allerzielen)
 • zaterdag 11 november 2017 (Wapenstilstand)
 • maandag 25 december 2017 (Kerstdag)
 • dinsdag 26 december 2017 (Tweede kerstdag)

Openingstijden andere filialen