Begraafplaatsen, grafzerken en -monumenten

De keuze tussen begraving of crematie - een uiterste wilsbeschikking - kunt u vooraf, bij voorkeur via het digitaal loket, vastleggen.

Laatste wilsbeschikking: info + online aanvraag


Wie een grafzerk of -monument wenst te plaatsen, moet vooraf contact opnemen met het hoofd van de Begrafenisdienst (kantoor op de begraafplaats in de Stuiverstraat), T 059/70.35.11

  • van 1 maart tot 30 november, van maandag tot vrijdag 07.30 - 12.00
  • van 1 december tot 28 februari, van maandag tot vrijdag 08.00 - 12.00

Wens je een afspraak te maken m.b.t. begraafplaatsen?

Maak een afspraak: aanvraag concessie

Maak een afspraak: informatievraag


Er zijn begraafplaatsen op de Nieuwpoortsesteenweg, in de Stuiverstraat, in Stene: Klaverstraat, in Zandvoorde: Kloosterstraat en in Mariakerke: Dorpsstraat.

Contact: 059/70.35.11 (Stuiverstraat)

Openingstijden:

  • 1 maart - 30 november: 07.30 - 12.00 uur
  • 1 december - 28 februari: 08.00 - 12.00 uur

Doorzoek de begraafplaats in de Stuiverstraat online.