Jaarverslag

Het Beleidsplan van de Bibliotheek Kris Lambert maakt integraal deel uit van het Cutluurbeleidsplan van de Stad Oostende.

De doelstellingen die in het Cultuurbeleidsplan geformuleerd worden, vormen het vertrekpunt voor het jaaractieplan van de bibliotheek.

Cijfers over de bibliotheekwerking worden opgenomen in het Jaarverslag van de Stad Oostende.