006. De kankerplekken worden in kaart gebracht en geherwaardeerd.

Omschrijving

De Stad streeft een kwalitatieve stedenbouw en openbare ruimte na en brengt kankerplekken in kaart zodat deze plekken geherwaardeerd kunnen worden.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Ook in 2017 werden multibelacties in de wijken Centrum, Westerkwartier en Opex uitgevoerd.  De acties werden opgedreven naar tweemaal per week.  De studie Kustlint werd in 2017 afgewerkt.  De studies Kadelint en Koninklijk lint werden ook in het najaar gelanceerd.  Voorts werkte het stadsatelier verder aan de diverse inbreidingsprojecten.