Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB)

Een minderjarige die een Persoonlijk Assistentiebudget wenst aan te vragen kan terecht bij een Multi-Disciplinair Team.

Elk ziekenfonds beschikt over multi-disciplinair team. Dit team kan aanvragen indienen bij het VAPH.

Voor advies en/of hulp bij een aanvraag kan men zich wenden tot de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van het ziekenfonds.

Contactpunten DMW

CM Ieperstraat 12 - Oostende dmw.oostende@cm.be Tel: 059 55.26.25
Link naar info DMW + contact: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/info-en-advies/dienst-maatschappelijk-werk

Bond Moyson Prinses Stefanieplein 19 - Oostende dmw.wvl@bondmoyson.be Tel: 059/55.16.10
Link naar info DMW + contact:https://www.bondmoyson.be/wvl/voordelen-advies/dienstverlening/Sociale-Dienst/Pages/default.aspx

Liberale Mutualiteit Vindictivelaan 5 - Oostende DMW_4@LMPlus.be  Tel: 050/45.01.00
link naar info DMW + contact:  https://www.lm.be/lmplus/rubrieken/voordelen-en-diensten/dienst-maatschappelijk-werk/pages/dienst-maatschappelijk-werk.aspx

Onafhankelijk Ziekenfonds Aartshertoginnenstraat  60  - Oostende socialedienst@oz.be Tel: 050/40.52.09
Link naar info DMW + contact:  https://www.oz.be/~/link.aspx?_id=e73fe4862bf34771b8f7fab6e2d5b988&_z=z

Partena Torhoutsesteenweg 107 - Oostende dmw@partena-ziekenfonds.be Tel: 09/269.85.77
Link naar info DMW + contact: http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/zorg-en-comfort/sociale-dienstverlening/onze-werking

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Euphrosina Beernaertstraat 110/8 - Oostende dmw@nzvl.be Tel: 053/76.99.71
Link naar info DMW + contact: http://www.nzvl.be/jouw-diensten/sociale-voordelen

Vlaams en neutraal Ziekenfonds Geen kantoor in Oostende Dichtste kantoor: Gistelsesteenweg 113a -  8200 Brugge sociale.dienst@vnz.be Tel: 03/491.86.51
Link naar info DMW + contact: https://www.vnz.be/zorg-uitleendienst

Met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kunt u als persoon met een handicap assistentie organiseren en financieren voor thuis, op school of op het werk.

Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever. Uw assistenten voeren allerlei taken voor u uit en helpen u bij de organisatie van uw dagelijkse leven.

Voorwaarden

Vanaf 1 april 2016 kan een persoonlijk assistentiebudget (PAB) enkel aangevraagd worden voor minderjarigen. Meerderjarigen kunnen een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen.

Zodra u toegang hebt tot een PAB, mag u dit niet zomaar gebruiken. Het geld is bedoeld om uw persoonlijke assistent(en) te betalen, die u helpen bij:

  • huishoudelijk taken (koken, opruimen, ...)
  • lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten, ...)
  • verplaatsingen (boodschappen, ...)
  • dagactiviteiten (uitstappen, ...)
  • agogische, pedagogiche of orthopedagogische ondersteuning van uzelf of uw ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, ...).

U mag met het PAB de onkosten van vrijwillige assistenten betalen en de uren van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken die door het VAPH niet terugbetaald worden. U kunt ook andere kosten betalen, bijvoorbeeld de kosten van het bioscoopticket van uw persoonlijke assistent wanneer hij of zij u vergezelt naar de bioscoop. Die kosten mogen echter niet meer dan 5% van het PAB uitmaken.

Indien u gebruik maakt van gezinszorg betaalt u met uw PAB de volledige kost (bruto bijdrage).

U krijgt een persoonlijk assistentiebudget tot u het zelf stopzet of het wordt stopgezet wegens overlijden of fraude.

Procedure

Vanaf 1 april 2016 kunnen enkel minderjarigen een PAB aanvragen. Hiervoor neemt u best contact op met een multidisciplinair team. Samen stelt u dan een dossier op dat u indient bij de Afdeling Continuïteit en Toegang (Intersectorale Toegangspoort). De volledige procedure om een persoonlijk assistentiebudget aan te vragen vindt u op de website van het VAPH.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met snel degeneratieve aandoeningen hebben, gezien de evolutie van hun ziekte, sneller bijstand nodig. Daarom kunnen zij via een spoedprocedure onmiddellijk een PAB toegekend krijgen. Om de spoedprocedure te starten laat u een attest invullen door de behandelende arts-specialist.

Kostprijs

Om uitgaven terug te vorderen, moet u een kostenstaat invullen en bezorgen aan het VAPH.