Pilots

Pilots

Project SAIL bestaat uit drie pilots of pilootprojecten die elke een thema bestrijken en die binnen de vier betrokken lidstaten worden uitgevoerd. Alle pilots krijgen wetenschappelijke ondersteuning van de deelnemende onderwijsinstellingen die tevens partners zijn binnen het project. Voor België en Nederland is dit HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Voor het Engelstalige gedeelte is dit Bournemouth University en voor de Franstalige partners is dit Université de Picardie Jules Verne.

De drie pilots beslaan de volgende thema’s:

  1. Sport en Bewegen
  2. Welbevinden
  3. Voeding

 

Iedere pilot doorloopt vier fasen:

  1. de verkennende fase of exploratiefase (deze fase is reeds afgelopen)
  2. de ontwerp en ontwikkelfase of design and develop fase (wij bevinden ons momenteel in deze fase)
  3. de testfase
  4. de evaluatiefase

 

Een dergelijk onderzoeksontwerp zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis aan om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan.

 

Seniorenbeleid van het Stadsbestuur Oostende zet in op twee van de drie te kiezen pilots nl.:

- De pilot Sport en Bewegen: ‘Beweeg aan Zee’

- De pilot Welbevinden: ‘De Vrijetijdsmobiel’

 

Aan deze pilootprojecten worden verschillende acties gekoppeld. De bedoeling is om acties op te zetten die een duurzaam karakter in zich hebben.

 

  • Logo Sociale innovatie SAIL 1
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.