098. We promoten Oostende als winkelcentrum en pakken het aan.

Omschrijving

Het winkelcentrum moet een trekpleister zijn. Er werd na een externe studie een actieplan opgesteld dat Oostende als top-shoppingstad moet blijven positioneren.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Het Economisch Huis en het Centrummanagement werken de acties en aanbevelingen van de studie Idea Consult verder uit. Er werd een omschrijving gedaan van het winkelkerngebied waarin ook de shoppers naartoe geleid worden door de plaatsing van nieuwe bewegwijzering voor voetgangers.
De leegstand werd succesvol aangepakt (daling met 10 procent in 2018) doordat  een extern architectenbureau op kosten van het Economisch Huis een studie te laten doen met renovatievoorstellen van de gevels van verloederde panden. Voor lege panden werden nieuwe uitbaters gezocht in binnen- en buitenland.
Naast een beachtteam werd er ook een shoppingteam opgestart. Ze begeleiden shoppers in de winkelstraten.
De events werden aangepast aan de noden van winkels en shoppers.