Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Wanneer er een (vermoeden van een) handicap is, kan men terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van zijn/haar ziekenfonds met vragen over het VAPH.

Wie een hulpmiddel wenst aan te vragen bij het VAPH, moet zich wenden tot een multi-disciplinair team.

Elk ziekenfonds beschikt over multi-disciplinair team. Dit team kan aanvragen indienen bij het VAPH.

Bij het contact met de Dienst Maatschappelijk Werk, mogen medische verslagen meegenomen worden. 

Contactpunten DMW

CM Ieperstraat 12 - Oostende dmw.oostende@cm.be Tel: 059 55.26.25
Link naar info DMW + contact: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/info-en-advies/dienst-maatschappelijk-werk

Solidaris Prinses Stefanieplein 19 - Oostende kantoor.oostende@solidaris.be Tel: 059/55.16.10
Link naar info DMW + contact:https://www.solidaris.be/

Liberale Mutualiteit Vindictivelaan 5 - Oostende DMW_4@LMPlus.be  Tel: 050/45.01.00
link naar info DMW + contact:  https://www.lm.be/lmplus/rubrieken/voordelen-en-diensten/dienst-maatschappelijk-werk/pages/dienst-maatschappelijk-werk.aspx

Onafhankelijk Ziekenfonds Aartshertoginnenstraat  60  - Oostende socialedienst@oz.be Tel: 050/40.52.09
Link naar info DMW + contact:  https://www.oz.be/~/link.aspx?_id=e73fe4862bf34771b8f7fab6e2d5b988&_z=z

Partena Torhoutsesteenweg 107 - Oostende dmw@partena-ziekenfonds.be Tel: 09/269.85.77
Link naar info DMW + contact: http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/zorg-en-comfort/sociale-dienstverlening/onze-werking

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Euphrosina Beernaertstraat 110/8 - Oostende dmw@nzvl.be Tel: 053/76.99.71
Link naar info DMW + contact: http://www.nzvl.be/jouw-diensten/sociale-voordelen

Vlaams en neutraal Ziekenfonds Geen kantoor in Oostende Dichtste kantoor: Gistelsesteenweg 113a -  8200 Brugge sociale.dienst@vnz.be Tel: 03/491.86.51
Link naar info DMW + contact: https://www.vnz.be/zorg-uitleendienst

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aangepast meubilair of een aangepaste wagen? Of aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden?

Zodra u door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap, kunt u er terecht voor heel wat financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u jonger dan 65 jaar zijn of al voor uw 65ste erkend zijn bij het VAPH. In dat laatste geval moeten de gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen bedoeld zijn voor dezelfde aandoening als vóór uw 65ste verjaardag. 

Verder moet u in Vlaanderen wonen of verblijven. Met Vlaanderen worden de 5 vlaamse provincies en de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie bedoeld.

Procedure

Voor een tegemoetkoming aan te vragen moet u een aanvraagformulier invullen. Dit dient u, samen met een dossier, in bij het VAPH. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u uw hulpmiddel huren of aankopen. Daarna vraagt u een terugbetaling aan bij het VAPH. 

Op de website van het VAPH vindt u de volledige procedure voor de tegemoetkoming voor hulpmiddelen

Regelgeving

Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001.