Thuisopvang zieke kinderen

Hoofdthemas

Bond Moyson

Voor wie?

kinderen van 0 tot 12 jaar

Voorwaarden?

 • doktersattest op naam van het kind met de periode van opvang en de  
  vermelding dat het kind niet naar school of de gewone opvang kan omwille
  van ziekte
 • minimum drie uur en maximum tien uur oppas per dag

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag: 7.00 - 21.00 uur

Prijs?

7,5 euro / uur / kind, leden Bond Moyson West-Vlaanderen betalen
 1,5 euro / uur

Aanvragen?

7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar via T 056 23 02 30


CM - Familiehulp

Voor wie?

kinderen van 0 tot 13 jaar

Voorwaarden?

 • doktersattest op naam van het kind met de periode van opvang en de vermel-
  ding dat het kind niet naar school of de gewone opvang kan omwille van ziekte
 • minimum vier uur en maximum negen uur oppas per dag
 • maximum vijf dagen na elkaar per kind en per ziekteperiode en maximum  
  vijftien dagen per kalenderjaar

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag: 7.00 - 19.00 uur

Prijs?

 2,5 euro / uur / kind, CM-leden hebben recht op vijf gratis oppasbeurten
per kind en per kalenderjaar

Aanvragen?

van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur: T 059 33 91 44


Liberale Mutualiteit West -Vlaanderen i.s.m. Solidariteit voor het gezin

Voor wie?

kinderen van 0 tot 14 jaar

Voorwaarden?

 • doktersattest op naam van het kind met de periode van opvang en de vermel-
  ding dat het kind niet naar school of de gewone opvang kan omwille van ziekte
 • aangesloten zijn bij de Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
 • maximum negen uur oppas per dag
 • maximum tien dagen per jaar en drie dagen per ziektemelding

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag: 7.00 - 20.00 uur

Prijs?

gratis voor leden Liberale Mutualiteit

Aanvragen?

elke dag van 07.00 uur tot 22.00 uur via T 078 05 51 00


Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen + Vlaaams Neutraal Ziekenfonds i.s.m. Solidariteit voor het gezin

Voor wie?

kinderen van 0 tot 12 jaar

Voorwaarden?

 • doktersattest op naam van het kind met de periode van opvang en de  
  vermelding dat het kind niet naar school of de gewone opvang kan omwille
  van ziekte
 • aangesloten zijn bij het Neutraal Ziekenfonds
 • maximum negen uur oppas per dag
 • maximum acht dagen per jaar en maximum vier dagen na elkaar

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag: 7.00 - 18.00 uur

Prijs?

gratis voor leden van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Aanvragen?

T 0800 62 009


OZ501 – Onafhankelijk ziekenfonds

Voor wie?

kinderen van drie maanden tot en met 14 jaar

Voorwaarden?

 • doktersattest op naam van het kind met de periode van opvang en de
  vermelding dat het kind niet naar school of de gewone opvang kan omwille
  van ziekte
 • aangesloten zijn bij het Onafhankelijk Ziekenfonds
 • maximum negen uur oppas per dag
 • maximum drie dagen na elkaar en maximum acht dagen per kalenderjaar  
  per kind

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag: 7.00 - 19.00 uur

Prijs?

gratis voor leden Onafhankelijk Ziekenfonds

Aanvragen?

elke werkdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur in je OZ-kantoor of bij je persoonlijke klantenadviseur, tussen 17.30 uur en 22.00 uur bellen naar T 078 05 51 00


Partena Ziekenfonds i.s.m. Solidariteit voor het gezin en Manpower

Voor wie?

kinderen tot en met 14 jaar

Voorwaarden?

 • doktersattest op naam van het kind met de periode van opvang en de  
  vermelding dat het kind niet naar school of de gewone opvang kan omwille
  van ziekte
 • aangesloten zijn bij Partena Ziekenfonds
 • beide ouders moeten buitenshuis werken (minstens deeltijds) of om medische redenen thuis zijn
 • maximum negen uur oppas per dag
 • maximum drie dagen na elkaar en maximum 12 dagen per jaar en per kind

Wanneer?

Van maandag tot vrijdag: 7.00 - 20.00 uur

Prijs?

3 euro per uur voor leden Partena Ziekenfonds

Aanvragen?

elke dag tussen 7.00 uur en 22.00 uur via T 02 218 22 22


Oppas bij kinderen met een beperking of chronische aandoening

Zowel de Christelijke Mutualiteit als de Bond Moyson hebben een oppasdienst voor
kinderen met een beperking of een chronische aandoening. Informeer in het lokaal
kantoor voor meer informatie.