099. Renovatie en restauratie Koninklijke Stallingen, Watertoren en Koninklijke Gaanderijen.

Omschrijving

De Stad stelt de renovatie van diverse monumenten voorop, in samenwerking met Erfgoed Vlaanderen.

Status

In voorbereiding

Update 1 april 2018

Voor de Koninklijke Stallingen werd een restauratiepremie aangevraagd om de werken uit te voeren in 3 fases. Deze werd ingediend op 19 december 2014.  Momenteel wordt op de toekenning gewacht om het traject voort te zetten. In afwachting van de toekenning worden er dringende herstellingswerken aan de daken uitgevoerd. Geplande uitvoer zomer 2018.
Voor de beschermde Watertoren werden er subsidies toegekend in de loop van 2017. Ondertussen wordt het dossier verder voorbereid om de restauratie, inclusief het onderbrengen van een kliminstallatie, te gaan uitvoeren.
Voor de Koninklijke Gaanderijen werd er een commissie aangesteld die de voorstellen van privé-investeerders moet beoordelen.