Vermindering onroerende voorheffing voor huurders

Vermindering onroerende voorheffing voor huurders

Hoofdthemas

Waarover gaat dit?

In bepaalde gevallen kan je vermindering krijgen van de onroerende voorheffing door de Vlaamse overheid. Niet alleen eigenaars maar ook huurders kunnen bepaalde verminderingen van de onroerende voorheffing genieten.

Meer informatie?

Je vindt alle informatie terug op de website van de Vlaamse overheid.

Huurders kunnen ook geholpen worden door de Huurdersbond op afspraak:

Huurdersbond

Sociaal Huis Oostende - Huis Kooy
Hospitaalstraat 35 bus 3, 1ste verdieping
059 59 20 34
huurdersbondwvl@sociaalhuisoostende.be