100. We herwaarderen de rol van de uitgaanscoördinator.

Omschrijving

Het Positief Uitgaansbeleid wil een positief uitgaansklimaat in Oostende creëren. De Uitgaanscoördinator moet dit project faciliteren en activeren samen met alle betrokken partners.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

In het kader van het Positief Uitgaansbeleid brengt de Uitgaanscoördinator de uitbaters steeds op de hoogte van nieuwe trends en evoluties die voor hen van belang kunnen zijn. Daarnaast is het belangrijk de uitgaanders te sensibiliseren inzake overlast in de uitgaansbuurt. Om hier extra in te investeren werd de werkgroep Positief Uitgaan opgericht, waar café-uitbaters, samen met Lokale Politie en Stedelijke diensten, zoals de dienst Jeugd, rond de tafel zitten om acties op te zetten die een positieve sfeer kunnen stimuleren en het imago van de Oostendse uitgaansbuurt kunnen versterken. In 2016 werd een nieuw campagnebeeld gelanceerd, gelinkt aan een visuele positieve campagne op Facebook met bekende en "onbekende" Oostendenaars die samen de uitgaansbuurt verkennen en promoten. In 2018 vindt de vijfde editie van de Summer Kick-Off plaats. Daarnaast wordt een campagne uitgewerkt die zichtbaar zal zijn op sociale media en in de uitgaansbuurt, dit in samenwerking met een sociale mediabureau.