Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming

Wie meent in aanmerking te komen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, kan hiervoor terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van zijn/haar ziekenfonds.

Naast het onderzoek voor het Zorgbudget, wordt door de maatschappelijk werker ook nagezien of de persoon voor andere tegemoetkomingen/voordelen in aanmerking komt. 

Contactgegevens Dienst Maatschappelijk Werk

Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald.

Regelgeving

Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.