102. 20 km extra fietspaden.

Omschrijving

Oostende is een veilige fietsstad. Extra fietspaden moeten dit nog versterken.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Fietspad De Nieuwe Koers is af.  Werken Groene 62 worden opnieuw  gestart in april na aanleg warmtenet. Riolering werd reeds gelegd. Fietspad Grintweg wordt dit jaar gestart.