007. Het sociaal verhuurkantoor beheert meer en kwaliteitsvolle woningen.

Omschrijving

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft als doelstelling om meer kwaliteitsvolle woningen te beheren. Het Stadsbestuur van Oostende wil op termijn het aantal woningen in beheer uitbreiden tot 300 entiteiten.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De Gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft kennis genomen van de evaluatie van het Woonplan 2011-2020.  Het aantal panden in beheer van het SVK is tot 242 gestegen.