106. Ons integratiebeleid helpt mensen meespelen in onze samenleving.

Omschrijving

Het stadsbestuur wil diversiteit en verdraagzaamheid stimuleren. Zij neemt de regierol op door middel van informatie, advies, overleg, coördinatie, subsidiëring en samenwerkingsverbanden.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De stad geeft subsidies voor projecten die het samenleven in diversiteit bevorderen, ondersteunt de Minderhedenadviesraad, sluit overeenkomsten met Samen DiVers in kader van integratie, met de Federaties in kader van de ondersteuning van zelforganisaties, met Open School in kader van oefenkansen Nederlands, met het Agentschap voor Integratie en Inburgering in kader van de Tolkendienst.
De stad organiseert een netwerk rond het thema integratie en speelt in op actuele noden en problematieken rond integratie.
De stad zet in op de aanpak van de toenemende diversiteit door interculturele expertise en ondersteuning te bieden aan organisaties en instellingen.
De stad organiseert twee keer per jaar een overleg met alle levensgemeenschappen waarbij dialoog centraal staat.
De stad organiseert activiteiten in kader van sensibilisering rond racisme en discriminatie als stimulans tot verandering.