108. We planten 20 hectare extra stadsrandbos aan.

Omschrijving

Eens voltooid zal het stadsrandbos een oppervlakte hebben van ongeveer 130 ha. Momenteel is 70 ha aangeplant. Er moet nog ongeveer 50 ha verworven worden. Het bestuursakkoord stelt dat er deze legislatuur 20 ha verworven wordt.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Begin 2018 werd 3,5 ha grond aangekocht jegens de Middenkustpolder.  De gronden werden inmiddels beplant.