109. De Oosteroeverduinen worden op een ecologische manier beheerd.

Omschrijving

De beheersovereenkomst met natuurpunt is in opmaak en kan in principe worden gefinaliseerd. Na verschillende overlegmomenten is er een akkoord bereikt. Maar om tot een juridisch correcte overeenkomst te komen moeten eerst de beheersovereenkomsten met MDK, Marinekadetten en Herita afgesloten worden. De onderhandelingen met deze 3 partners zijn aan de gang. Met AMT werd dit al afgerond.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De beheersovereenkomst natuurpunt is klaar als ontwerp, de beheersovereenkomst met AMT is afgesloten.  Overeenkomsten met Herita, Marinekadetten en MDK zijn nog in onderhandeling.