11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

Armoede in de wereld is meestal het gevolg van onrechtvaardige machtsverhoudingen.

11.11.11 kiest daarom voor een structurele aanpak.

In het Noorden staan beleidsbeïnvloeding en bewustmaking centraal.
In het Zuiden biedt 11.11.11 steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, wil de Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie ...) en van bedrijven. De organisatie wil de mensen in eigen land bewustmaken van deze doelstellingen.

www.11.be