Sloopinventaris afvalstoffen

De bouwheer van een groot sloop- of ontmantelingsproject is verplicht om een 'Sloopinventaris afvalstoffen' te laten opmaken van alle afbraakmaterialen die vrijkomen.

De Sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.

Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris:

 • de benaming
 • de bijhorende EURAL-code
 • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
 • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
 • en de verschijningsvorm.

Voorwaarden

Een sloopinventaris moet worden opgemaakt voor gebouwen:

 • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de sloop of ontmanteling en
 • die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en
 • die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.

Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een architect of deskundige.

Voor het slopen van gebouwen die een woonfunctie hebben is geen sloopinventaris nodig.

Procedure

 • De houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw geeft aan een architect of deskundige de opdracht om een sloopinventaris op te stellen voor het toewijzen van de opdracht aan een sloopbedrijf.
 • Formulier Sloopinventaris afvalstoffen (pdf).
  De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte een standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag. Meer informatie over sloopafvalstoffen en hun mogelijkheden voor hergebruik of recyclage zijn opgenomen in een achtergronddocument.
 • De deskundige volgt op dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking.
 • De deskundige houdt alle gegevens over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij voor een periode van 5 jaar.

Regelgeving

Artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Uitzonderingen

Deze sloopinventaris is niet vereist voor gebouwen met een woonfunctie, ongeacht het volume.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.