110. Het globale plan voor de Oosteroever wordt uitgevoerd.

Omschrijving

Het Globaal Masterplan Oosteroever Oostende werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 27/04/2012. Het Masterplan wordt uitgevoerd.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De studie over de verbinding oosteroever_vuurtorenwijk is afgerond. Het cocreatieteam nam zijn intrek in het ovam-pand langsheen de Hendrik Baelskaai. Het OSRC besloot om de uitgewerkte plannen niet uit te voeren. Er komt wellicht een tijdelijk paviljoen in de plaats. Studie en onderhandeling hieromtrent nog lopende.