111. Tussen de Torhoutsesteenweg en Stene-dorp komen er extra volkstuintjes en een collectieve tuin.

Omschrijving

De Tuinen van Stene is een nieuw soort landschapspark. Een synergie tussen klassieke parkfuncties (natuurontwikkeling en -beheer, landschapsbeleving, recreatie, waterberging, ..) en nieuwe vormen van tuinieren en stadslandbouw.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

In april gaan de werken van start, de graszode werd reeds afgegraven rond de grachten ter voorbereiding van het broedseizoen.