116. We onderzoeken de haalbaarheid van een warmtenetwerk.

Omschrijving

We onderzoeken de haalbaarheid om via restwarmte van de industrie gebouwen te verwarmen.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

EOS financiert sinds 2014 de haalbaarheidsstudie van een warmtenet en volgt dit vanaf de zijlijn op. Deze studie werd uitgevoerd door de POM en werd afgerond in september 2015. Op basis van deze analyse bespreken het College en EOS momenteel de vervolgstappen. Ondertussen werd er een bouwvergunning afgeleverd aan BAS bouwen/Beauvent om het warmtenet gefaseerd te realiseren.