117. We geven als Stad zelf het goede voorbeeld van rationeel energieverbruik.

Omschrijving

Bij investeringen in technieken en gebouwen wordt rekening gehouden met een rationeel energieverbruik.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Nagenoeg het volledige energiezorgplan zal tegen 31 03 2018 uitgevoerd zijn (2 MEUR zal tegen dan ongeveer geïnvesteerd zijn). Momenteel bereiden we een tweede energiezorgplan voor.

Uitvoering kleine ingrepen en sens campagnes: reeds 138,000 euro van de 210,000 euro werd gespendeerd. Voorlopig levert dit een besparing van 27,000 euro per jaar op.