118. We blijven digitaliseren.

Omschrijving

Het digitaliseringstraject richt zich op enkele grote doelstellingen: een efficiënte en transparante werking, een betere dienstverlening voor de burger, digitale tools inzetten in de stad ("Smart City") en digitale skills ontwikkelen en ondersteunen bij medewerkers en burgers. Steeds meer verlaten we het loutere digitaliseren en werken we binnen een totaalconcept van een slimme stad.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De digitalisering van de mogelijkheden rond dienstverlening werden uitgebreid
We bereikten reeds enkele belangrijke mijlpalen:
- De opmaak en behandeling van college- en gemeenteraadsdossiers en alle financiële procedures verlopen digitaal en dus snel en transparant,
- Er werd een digitaal tekenplatform gelanceerd,
- De stad ontwikkelde een open data platform waarbij op een gestructureerde manier gegevens aangeboden worden aan de burger. Hierdoor kan de creatieve burger of ondernemer aan de slag voor de uitbouw van mogelijk Apps of andere toepassingen.
- De telefonie werd omgevormd in functie van een betere dienstverlening en er is een systeem van werken op afspraak ingevoerd.
- Uitbouw en promotie van het digitaal loket
- Intern werd een vernieuwd intranet opgezet waarin meer mogelijkheden tot efficiënt samenwerken werden geïntroduceerd.
- De personeelssoftware werd vernieuwd
- Het uniformiseren van de financiële software tussen de stad en het ocmw opgestart.
- Kortparkeren wordt gemonitord via sensoren.
- Een smart city raamwerk is in opmaak.

We leggen er nog steeds de nadruk op dat iedereen mee is in het digitale verhaal, zowel de interne personeelsleden als de burger.