119. Het digitaal loket in de lift.

Omschrijving

We willen graag snel en efficiënt zijn en zetten daarom hard in op digitalisering en vereenvoudiging van de administratie.

Het digitaal loket speelt hierbij een belangrijke rol waarbij we het de burger zo gemakkelijk mogelijk willen maken om tal van verrichtingen uit te voeren.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Het digitaal loket wordt zowat bij alle diensten ingezet om verrichtingen digitaal af te kunnen handelen.
In sommige gevallen is het gebruik van het digitaal loket voortaan zelfs verplicht zoals bij de aanvraag van bepaalde subsidies waar in eenzelfde beweging op een slimme manier de verenigingendatabank actueel gehouden wordt.
De website wordt in 2018 vernieuwd en krijgt een nieuw digitaal loket mee dat nog toegankelijker en sneller moet zijn.
Gerelateerd met de terugkoppeling van documenten naar de burger toe wordt daarnaast de digitale handtekening binnen alle stedelijke diensten verder uitgerold.