120. We maken in ons communicatiebeleid maximaal gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Omschrijving

We communiceren 360° breed via alle mogelijke kanalen. Naast de traditionele kanalen wordt ook ingezet op social media en andere digitale communicatievormen waarbij we de burger snel en efficiënt willen informeren.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Nieuwe kanalen nemen we mee op in de communicatiemix. Sedert eind 2017 komen de digitale busschuilhuisjes en nieuwe online adverteringstools er bij (adfriend, advertenties op facebook, …).