123. Slimme verkeerslichten.

Omschrijving

Slimme verkeerslichten worden vooral gebruikt om de filetijd op bepaalde kruispunten te verminderen of om het openbaar vervoer een vlotte doorstroming te garanderen.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Oostende heeft slechts vijf verkeerslichten in eigen beheer:

Koningsstraat - Van Iseghemlaan: het kruispunt werd heraangelegd en ingericht met een KAR-systeem.  KAR staat voor "Korte Afstand Radio" en beïnvloedt verkeerslichten met een radiosignaal.

LeopoldII-laan - Vindictivelaan: hier bestaan reeds slimme verkeerslichten, het KAR-systeem waarborgt een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer.

LeopoldIII-laan - Graaf de Smet de Naeyerlaan: deze verkeerslichten zullen in de nabije toekomst worden verwijderd (kan slechts worden uitgevoerd als hele stationsomgeving is gerealiseerd).

Petit Paris: hier is er een vraag van De Lijn voor de inrichting van het kruispunt met slimme verkeerslichten.  Is uitgevoerd met heraanleg Petit Paris.

Torhoutsesteenweg - Leffingestraat: slimme verkeerslichten zijn hier niet noodzakelijk.

Alle andere verkeerslichten worden beheerd door het Vlaams Gewest.