125. Waar mogelijk worden klassieke kruispunten vervangen door rotondes.

Omschrijving

Een rotonde kan voorzien worden om een vlotte verkeersdoorstroming te realiseren.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Volgende kruispunten werden onderzocht:

* Het kruispunt Torhoutsesteenweg – Elisabethlaan : De Stad staat nog steeds achter de keuze van een tunnel.  Het dossier staat on hold bij AWV;
* Het kruispunt Petit Paris : is heraangelegd.
* Het kruispunt Torhoutsesteenweg – Rolbaanstraat : is ingericht met verkeerslichten.

De Stad pleit bij het Vlaams Gewest nog steeds voor de inrichting met een rotonde.

Het stadsbestuur bepleit de aanleg bij het Vlaams Gewest.