126. De parkeerplaatsen zijn vlot bereikbaar via elektronische parkeersignalisatie.

Omschrijving

Onder meer via elektronische signalisatie willen we de verkeersstromen optimaliseren.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

De parkeerterreinen en de beschikbare parkeerplaatsen zijn op elektronische borden aangegeven.