128. We evalueren de samenwerking met de parkeerbeheerder.

Omschrijving

Om het parkeerbeleid te optimaliseren wordt de samenwerking geëvalueerd.

Status

Deels gerealiseerd maar is een permanent project.

Update 1 april 2018

Bovengronds parkeren werd herbekeken en de aanpassingen werden doorgevoerd zodat het ondergronds parkeren wordt gepromoot. Ondergronds parkeren per minuut en eerste uur gratis in parking Mijnplein en Visserskaai.