Een sociale woning huren bij een woonmaatschappij, een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor

Woonmaatschappijen en sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van jouw gezinssamenstelling en/of jouw fysieke toestand.

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je een woning huurt bij een SVK dan kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Jouw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2023) bedraagt niet meer dan
  • 28.105 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 30.460 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.356 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je bent gedomicilieerd in een gemeente in het Vlaamse Gewest.
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden voor Nederlandse taalkennis.
 • Vanaf 1 januari 2023 moet je zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven bij de VDAB als je nog niet werkt (als werknemer of zelfstandige).

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de VMSW.

Procedure

 

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een sociaal verhuurkantoor, een woonmaatschappij of SHM in de buurt waar je wilt wonen.

Wachtlijst

Na jouw inschrijving komt je op een wachtlijst. Afhankelijk van jouw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij jouw SVK, woonmaatschappij of SHM. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

De Oostendse Haard biedt de mogelijkheid om jouw rangschikking thuis op te volgen

Voor de Gelukkige Haard kan je jouw rangschikking opvragen via  Rangschikking sociale woning - Gelukkige Haard

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Kostprijs

 

Voor het huren van een woning bij een woonmaatschappij of SHM:

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

Voor het huren van een woning bij een SVK:

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van jouw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Corona en betaling huurprijs

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij. De maatschappij zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur. Een verlaging van de huurprijs is pas mogelijk wanneer het huidige inkomen van het gezin met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het referentie-inkomen dat voor de huurprijsberekening is gehanteerd.

Wat meebrengen

Als je langs gaat bij een SVK, een woonmaatschappij of SHM, neem je best volgende documenten mee:

 • Jouw identiteitskaart
 • Jouw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van jouw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van jouw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning.
 • een attest dat jij en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Meer info

De Oostende Haard, De Gelukkige Haard en Het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende hebben woningen op het grondgebied van Oostende en Bredene.

WoonWel zal vanaf 01 juli 2023 met De Gelukkige Haard, De Oostendse HaardSVK Koepel Bredene-Oostende en SVK Woondienst JOGI een nieuwe woonmaatschappij vormen. Deze organisatie zal actief zijn in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg (regio Midden-Kust).