131. De netto schuld daalt naar 100 miljoen euro en blijft stabiel op dat bedrag.

Omschrijving

De Stad bouwt de netto schuld af.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Op 31 december 2016 bedraagt de netto schuld 93.598.425,77 euro.