133. De schuldenlast van BGB wordt weggewerkt.

Omschrijving

De afbouw van de schulden wordt stelselmatig verdergezet.  Het AGGB is sinds 01/01/2017 eveneens een parkeerbedrijf geworden, wat een invloed heeft op de schuldpositie.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De schulden belopen op 31/12/2017 11.122.244,14 euro.