010. Energiebesparende maatregelen belonen we met renteloze of goedkope leningen.

Omschrijving

We verstrekken leningen voor energiebesparende maatregelen. Er kan maximaal 10,000 euro geleend worden aan 0% (doelgroep) of 2% (niet-doelgroep).

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Conform plan hebben we ook in 2017 100 leningen verstrekt.  Ook voor 2018 voorzien we om 100 leningen te verstrekken.  Sinds oprichting tot 31/03/2018 zullen we 2300 leningen hebben verstrekt.