135. Geen belastingverhogingen voor de Oostendenaars of voor de bedrijven.

Omschrijving

Nieuwe belastingreglementen of wijzigingen aan bestaande belastingreglementen worden steeds getoetst aan deze richtlijn vooraleer het ontwerp van reglement aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Deze richtlijn wordt de volledige legislatuur toegepast.