136. Samen met het Gewest willen we een tunnel onder het kruispunt Torhoutsesteenweg – Elisabethlaan aanleggen.

Omschrijving

Om de mobiliteit te verbeteren wordt -in samenwerking met het Vlaamse Gewest- een tunnel aangelegd onder het kruispunt van de Torhoutsesteenweg met de Elisabethlaan.

Status

On hold

Update 1april 2018

AWV wenst tunnel project niet uit te voeren - AWV heeft het kruispunt aangepast in functie van de verkeersveiligheid voor de fietser.